MOTIVEER JE KLANT TOT IN DE KERN

  • Leg een doel vast in één van de 4 categorieën 
  • Geef een inspirerende titel aan het doel en beschrijf deze nauwkeurig
  • Stel een einddatum in voor het doel
  • Maak het doel SMART om de succeservaring te vergroten
  • Mogelijkheid tot heropenen van doelen

DOELEN STELLEN GEEFT JE KLANT RICHTING!

In de module 'Doelen' is gekozen voor 4 domeinen. Kies als hoofddoel trainen, leefstijl, voeding of gedrag en specificeer het doel in de titel en omschrijving. Een doel geeft richting en maakt inzichtelijk wat belangrijk en minder belangrijk is. Dit houdt je klant scherp en draagt bij aan optimale motivatie.

Doelen geven je klanten energie en motivatie en zorgen dat zij in controle zijn. Leer je klanten dat doelen helpen in een proces. Zorg dat klanten beseffen dat het behalen van resultaat het directe gevolg is van een doordacht en goed uitgevoerd proces.

ONBEPERKT DOELEN

Stel zoveel doelen als je wilt onder de beschikbare categorieën

PROCESDOELEN

Maak het proces meetbaar door het opstellen van procesdoelen

TIJDSGEBONDEN

Maak een doel tijdgebonden en vergroot de motivatie

DOELEN DASHBOARD

Het dashboard geeft in één oogopslag weer welke doelen open staan. Door het gebruik van symbolen zie je direct wanneer een doel is verlopen. Een nieuw doel aanmaken is simpel: één klik en je kunt starten met het aanmaken van nieuwe doelen.

SCHRIJF INSPIRERENDE TITELS

De titel van het doel staat altijd vermeld in het doelen dashboard. Een motiverende of inspirerende titel spreekt tot de verbeelding. Het helpt de klant in de moeilijke tijden van transformatie om uit het dal te klimmen.

MAAK DOELEN SMART

Werk samen met je klant aan doelen op de korte, middellange of lange termijn. Samen stel je per doel vast op welke datum je het doel wilt hebben bereikt. Wanneer de einddatum van een doel is bereikt, wordt deze automatisch gemarkeerd door een rode driehoek.

LAAT DE KLANT ZELF DOELEN SCHRIJVEN

Jouw klant traint bij jou om zijn persoonlijke doelen te behalen. Wat is nu het echte doel; de onderliggende reden dat jouw klant bij jou wilt trainen? Door de klant zelf de doelen te laten schrijven en erover te laten nadenken, wordt het helder. De intrinsieke motivatie zal daardoor toenemen en het proces bevorderen.

VIER HET BEHALEN VAN HET DOEL SAMEN MET JE KLANT

Maak van elk behaald doel een feestje. Het is tijd voor de tussentijdse evaluatie! 

Samen met jouw klant heb je een evaluatiegesprek of tussentijdse meting. Je bespreekt de gestelde doelen en bekijkt de behaalde resultaten. Open tijdens dit gesprek het doel en maak het bespreekbaar. Is het doel behaald? Zet een groen vinkje voor het doel. De doelen blijven altijd zichtbaar onder afgesloten doelen als behaalde trofeeën.

HEROPEN DOELEN

Heropen doelen wanneer je klant een kleine terugval heeft. Een doel heropenen geeft je klant de mogelijkheid langer te werken aan dit specifieke doel. Het maakt het inzichtelijk op welk gebied jouw klant een uitdaging ervaart.